فریز جنین، تخمک و اسپرم

تعداد بازدید:۱۴۹۶

در صورتیکه تعداد تخمک ها زیاد باشد و منجر به تولید جنین های متعدد شود،یا بنا به دلایلی نظیر مناسب نبودن رحم ، احتمال سندروم هایپراستیمولیشن برای جنین ویا درمواردیکه مراجعه کننده بایستی شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام دهد، جنین ها یا تخمک ها  و یا اسپرم برای زوجین یا مراجعه کننده فریز می شود تا  آینده مورد استفاده واقع  شود. در این روش جنین ها یا تخمک ها درون محلول های مخصوص نگهداری جنین روی نی هایی گذاشته شده سپس این نی های حاوی جنین درون تانک های فریز جنین قرار داده می شوند. این تانک ها حاوی نیتروژن مایع بوده و دمایی تا منفی 196 درجه سانتیگراد را محیا کرده و امکان نگهداری جنین ها برای مدت طولانی ایجاد می شود. در خصوص اسپرم افراد تحت درمان شیمی درمانی پس از انجام مراحل ازمایشگاهی فریز اسپرم ها به تانکهای نگهداری اسپرم منتقل شده و در صورت لزوم برای همان فرد استفاده خواهند شد.