هچینگ آزمایشگاهی جنین

تعداد بازدید:۱۱۰۵

در موارد با زونای ضخیم و بعضاً با توجه سخت شدن زونا پلوسیدا بدلیل انجماد جنین، برای پیشگیری از عوارض ناشی از موارد ذکر شده در لانه گزینی جنین با استفاده از لیزر اقدام به ایجاد سوراخ یا خراشیدگی در لایه بیرونی زونای جنین می نماییم که این عمل تحت عنوان هچینگ تعریف می شود.