آخرین اخبار

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها
۰۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۲

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها

رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شخصیت‌هایی هم‌چون دکتر کاظمی آشتیانی با تعهد و گذشتن از جان و اعتبار خودشان و مجاهدت‌هایی که در زمینه علم و فناوری از خود نشان داده‌اند جمهوری اسلامی را در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه گران بیمه کرده اند.
مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز
۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۸

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز با هدف رفع خلاء های موجود در حوزه درمان ناباروری در کشور و کمک به زوج‌های نابارور منطقه شمالغرب کشور و کاهش هزینه های رفت و آمد، افتتاح و به طور رسمی از فروردین ماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغازکرد. این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات به روز و پیشرفته و کادر مجرب در بخشهای مختلف ژنتیک، زنان و مامایی، مردان و اورولوژی، جراحی و آزمایشگاه جنین شناسی، خدمات تخصصی در حوزه ژنتیک و درمان ناباروری به زوجین نابارور و عموم مردم ارائه می دهد.

آموزشی

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها
۰۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۲

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها

رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شخصیت‌هایی هم‌چون دکتر کاظمی آشتیانی با تعهد و گذشتن از جان و اعتبار خودشان و مجاهدت‌هایی که در زمینه علم و فناوری از خود نشان داده‌اند جمهوری اسلامی را در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه گران بیمه کرده اند.
مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز
۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۸

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز با هدف رفع خلاء های موجود در حوزه درمان ناباروری در کشور و کمک به زوج‌های نابارور منطقه شمالغرب کشور و کاهش هزینه های رفت و آمد، افتتاح و به طور رسمی از فروردین ماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغازکرد. این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات به روز و پیشرفته و کادر مجرب در بخشهای مختلف ژنتیک، زنان و مامایی، مردان و اورولوژی، جراحی و آزمایشگاه جنین شناسی، خدمات تخصصی در حوزه ژنتیک و درمان ناباروری به زوجین نابارور و عموم مردم ارائه می دهد.

پژوهشی

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها
۰۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۲

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها

رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شخصیت‌هایی هم‌چون دکتر کاظمی آشتیانی با تعهد و گذشتن از جان و اعتبار خودشان و مجاهدت‌هایی که در زمینه علم و فناوری از خود نشان داده‌اند جمهوری اسلامی را در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه گران بیمه کرده اند.

آخرین اخبار

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها
۰۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۲

بیمه کشور در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه‌گران با تلاش کاظمی آشتیانی‌ها

رییس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: شخصیت‌هایی هم‌چون دکتر کاظمی آشتیانی با تعهد و گذشتن از جان و اعتبار خودشان و مجاهدت‌هایی که در زمینه علم و فناوری از خود نشان داده‌اند جمهوری اسلامی را در مقابل دست اندازی‌های بیگانگان و سلطه گران بیمه کرده اند.
مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز
۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۸

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی تبریز با هدف رفع خلاء های موجود در حوزه درمان ناباروری در کشور و کمک به زوج‌های نابارور منطقه شمالغرب کشور و کاهش هزینه های رفت و آمد، افتتاح و به طور رسمی از فروردین ماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغازکرد. این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات به روز و پیشرفته و کادر مجرب در بخشهای مختلف ژنتیک، زنان و مامایی، مردان و اورولوژی، جراحی و آزمایشگاه جنین شناسی، خدمات تخصصی در حوزه ژنتیک و درمان ناباروری به زوجین نابارور و عموم مردم ارائه می دهد.