واحد خدمات ویژه

تعداد بازدید:۹۱۱

بخش بیماران بین الملی در زمینه ارایه خدمات درمان ناباروری فعالیت دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی عمده مراجعین این بخش را بیماران آذربایجانی و عراقی تشکیل می دهند.تمامی امکانات ویژه جهت پذیرش اتباع خارجی اعم از امور حمل و نقل،انجام خدمات پاراکلینیک و خدمات درمانی فراهم می باشد.کارشناس بخش بیماران بین الملل خانم مینا دلاوری تمامی مدت حضور این عزیزان در زمینه ارایه مشاوره های تخصصی لازم در دسترس می باشند.