خدمات تشخیصی و درمانی سقط مکرر

تعداد بازدید:۱۰۴۵

خانمهایی که دو بار سقط خود به خودی و پشت سر هم و یا دو بار انتقال جنین ناموفق داشته باشند کاندید درمان سقط مکرر خواهند بود که این امر توسط متخصصان زنان و زایمان و ژنتیک مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت ضرورت و صلاحدید متخصصین، زوجین به متخصصین ژنتیک، عفونی، جنین شناس و داخلی و غدد ارجاع داده می شوند. لازم به توضیح است که بسیاری از علل سقط مکرر شناخته شده اند که توسط متخصصین مرکز قابل درمان می باشند.

شیوع بروز سقط مکرر حدود پنج درصد می باشد که از جمله علل آن می توان به اختلالات ژنتیک در والدین یا جنین، اختلالات هورمونی، اختلالات آناتومیک رحمی، تخمدان و ارگان های مرتبط و شایع ترین آن اختلالات سیستم ایمنی اشاره نمود.

خدمات تشخیصی و درمانی سقط مکرر خانمهایی که دو بار سقط خود به خودی و پشت سر هم و یا دو بار انتقال جنین ناموفق داشته باشند کاندید درمان سقط مکرر خواهند بود که این امر توسط متخصصان زنان و زایمان و ژنتیک مورد بررسی قرار می گیرد در صورت ضرورت و صلاحدید متخصصین زوجین به متخصصین ژنتیک عفونی جنین شناس و داخلی و غدد ارجاع داده می شوند لازم به توضیح است که بسیاری از علل سقط مکرر شناخته شده اند که توسط متخصصین مرکز قابل درمان می باشند شیوع بروز سقط مکرر حدود پنج درصد می باشد که از جمله علل آن می توان به اختلالات ژنتیک در والدین یا جنین اختلالات هورمونی اختلالات آناتومیک رحمی تخمدان و ارگان های مرتبط و شایع ترین آن اختلالات سیستم ایمنی اشاره نمود.