درمان های جایگزین (اهدا)

تعداد بازدید:۱۲۹۸

به‌طور متوسط حدود % 15-10 از زوجین در ایران مبتلا با مشکل ناباروری روبرو هستند. در دو دهه اخیر موفقیت‌های‌ قابل توجهی در زمینه فن‌آوری‌های نوین کمک باروری حاصل شده است و زوجین نابارور نیز با محدودیت قانونی برای استفاده از این فن‌آوری‌ها روبرو نمی‌باشند.

از روش‌هایی که امروزه مقبولیت زیادی یافته، استفاده از جنین و تخمک اهدایی است. با افزایش متقاضیان استفاده از روشهای درمان جایگزین، مرکزدرمان ناباروری جهاددانشگاهی، سیکل‌های درمان ناباروری با استفاده از  روش‌های تخمک و جنین اهدایی را جزو برنامه‌های معمولی خود قرار داده‌ است. با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مراجع عظام، بیماران متقاضی پس از انجام مشاوره‌های لازم و تشریح جنبه‌های پزشکی، دقت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و روحی ‌ـ روانی در فهرست استفاده از این خدمات قرار می‌گیرند.