تشخیص و درمان ناتوانی جنسی

تعداد بازدید:۹۹۸


ناتوانی جنسی عبارت‌است‌از؛ عدم توانایی انجام عمل نزدیکی، باوجود میل به انجام آن. درنتیجه باید میان موارد نداشتن میل جنسی با داشتن میل ولی عدم توانایی در انجام عمل جنسی تفاوت قائل بود. البته در برخی موارد، هر دو مشکل باهم وجود دارند، یعنی فرد هم میل جنسی ندارد و هم قادر به نزدیکی و عمل جنسی نیست که در چنین شرایطی، نحوه رویکرد و روندهای تشخیصی و درمانی می‌توانند متفاوت از یکدیگر باشند. پس در تشخیص و درمان باید این موارد را در نظر گرفت.اولین قدم در بررسی فرد مبتلا به ناتوانی جنسی، گرفتن شرح‌حال، سابقه و تاریخچه بیماری‌ها و سپس معاینه توسط پزشک متخصص اورولوژی و انجام آزمایش‌های خاص است. پس از بررسی یافته‌ها و با تشخیص عامل اصلی ناتوانی جنسی توسط پزشک معالج، در بسیاری از موارد درمان امکان‌پذیر خواهد بود.