دسترسی سریع
معرفی تیم تخصصی ما

مدیریت مرکز 

دکتر سجاد جعفرزاده

 

مسئول فنی بخش زنان

دکتر صدیقه عبدالهی فرد

 

مسئول فنی بخش جنین شناسی

دکتر مسعود ملکی

 

مسئول فنی بخش ژنتیک

دکتر جعفر محسنی

 

پزشکان بخش زنان

دکتر شهلا دانایی

دکتر رباب سید حسینی

دکتر سپیده طهرانی قدیم

دکتر معصومه دوپور

دکتر لیدا حیدری

دکتر فریبا حضرتی

دکتر پریسا موسی پور

دکتر پرویز آزادی

 

پزشکان بخش پریناتولوژی

دکتر ناهید حدیقه رضوان

 

پزشکان بخش اورولوژی

دکتر حسن حسن زاده

دکتر محمدعلی منادی

 

پزشکان بخش روانپزشکی

دکتر فرخ بخت شادی

 

پزشکان بخش بیوشی

دکتر بهروز حسابی

دکتر رضا صاحب قلم

دکتر مهدی غفارلو

 

 

 

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟